Galeniet , Pyriet en Sphaleriet

🖶

Nummer: 0285
Naam: Galeniet , Pyriet en Sphaleriet
Vindplaats: Onbekend, Onbekend, Onbekend, Onbekend
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-1641.html
https://www.mindat.org/min-3314.html
https://www.mindat.org/min-3727.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
1767GalenietPbSGrandfathered|Approvedcubic
4105PyrietFeS2Grandfathered|Approvedcubic|triclinic
4624SphalerietZnSApprovedcubic