Mesoliet en Stilbiet

🖶

Nummer: 0154
Naam: Mesoliet en Stilbiet
Vindplaats: Malad Quarry, Malad, Mumbai District, India
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-2657.html
https://www.mindat.org/min-7313.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
3214MesolietNa2Ca2(Si9Al6)O30·8H2OApprovedorthorhombic