Sphaleriet , Pyriet, Chalcopyriet en Kwarts

🖶

Nummer: 0116
Naam: Sphaleriet , Pyriet, Chalcopyriet en Kwarts
Vindplaats: Eureka Prospects, Marion, Kentucky, Verenigde Staten
Fluorescentie onder LW-UV Nee
Fluorescentie onder SW-UV Nee
Mindat.org: https://www.mindat.org/min-3727.html
https://www.mindat.org/min-3314.html
https://www.mindat.org/min-955.html
https://www.mindat.org/min-3337.html

IMA data:

NummerNaamChemische FormuleStatusKristsalstelsel
873ChalcopyrietCuFeS2Grandfathered|Approvedtetragonal|cubic
4105PyrietFeS2Grandfathered|Approvedcubic|triclinic
4131KwartsSiO2Approvedhexagonal
4624SphalerietZnSApprovedcubic